เซิร์ฟบอร์ด ตราช้าง

แผ่นมุมเหลี่ยม - มาตรฐาน

300x300x9 มม. ชุดละ 265 บาท

450x450x9 มม. ชุดละ 270 บาท 

600x600x9 มม. ชุดละ 325 บาท

 

แผ่นมุมเหลี่ยม - ทนชื้น

300x300x9 มม. ชุดละ 290 บาท

450x450x9 มม. ชุดละ 340 บาท 

600x600x9 มม. ชุดละ 370 บาท

 

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าจัดส่ง

 

Visitors: 51,443