Lanko 107 ขนาด 1.5 กก.

หมันโป๊วอะคริลิค (พัตตี้) 

______________________________________________________________________

สำหรับแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆแบบเฉพาะจุดแห้งเร็วไม่หดตัว ขัดตกแต่งได้โดยไม่แตกและไม่ยุบตัว ไม่หลุดล่อน ไม่เป็นเชื้อรา สามารถทาสีทับได้ ใช้ได้ทั้งภายในและภายนอก

ขนาดสินค้า

                                       1.5 กิโลกรัม / กระป๋อง

                                       จำนวนการใช้งาน : ขึ้นอยู่กับลักษณะพื้นผิว  

 

                                       ขั้นตอนการทำงาน

                                       1. ทำความสะอาดบริเวณที่ต้องการอุดให้สะอาด แห้ง และไม่มีฝุ่น 

                                       2. โป๊วด้วยเกรียงโป๊ว

                                       3. ทิ้งไว้ให้แห้ง ขัดแต่งด้วยกระดาษทรายให้เรียบ

                                       4. สำหรับรอยแตกร้าว รูหรือร่องขนาดใหญ่ ให้โป๊วเป็นชั้นจนเต็ม โดยทิ้งให้แห้ง                                             ก่อนโป๊วชั้นต่อไป 

 

                                       ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

120 บาท
จำนวน:
Visitors: 40,136