ปูนซีเมนต์ ทนน้ำทะเล

ปูนซีเมนต์ ทนน้ำทะเล นวัตกรรมโครงสร้างทนทานสูง งานโครงสร้างพื้นที่ชายฝั่งทะเล

______________________________________________________________________

- ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลาน ทนทานการกัดกร่อนของสารซัลเฟตและต้านทานต่อการซึมผ่านของสารคลอไรด์ได้ดี

- เป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิต เป็นมิตร                                         ต่อสภาพภูมิอากาศ  เป็นทางเลือกให้ผู้ที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อมและยังทำให้โครงสร้างมีอายุ                                         การใช้งานทนทานกว่าปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ทั่วไปอย่างน้อย 2 เท่า

                                       - ได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ปอซโซลานสอดคล้อง                                         ตามมาตรฐานของสหรัฐอเมริกา ASTM C 595 TYPE IP และได้รับ มอก.849-2556

                                         

                                       ลักษณะการใช้งาน

                                       เหมาะสำหรับงานโครงสร้างคอนกรีตที่อยู่ในพื้นที่ชายฝั่งทะเล พื้นที่น้ำกร่อยที่                                                 โครงสร้างสัมผัสกับน้ำทะเล ไอทะเล

 

                                       ขนาดสินค้า : 50 กก./ถุง 

 

                                       วิธีใช้

                                       สัดส่วนผสมโดยปริมาตร

                                       คอนกรีตทนทานสูง : ปูน 1 ถุง, ทราย 5 บุ้งกี๋, หิน 7 บุ้งกี๋, น้ำสะอาดไม่เกิน 25 ลิตร

 

                                       ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง              

0 บาท
จำนวน:
Visitors: 51,443