ปูนซีเมนต์ งานโครงสร้าง(ไฮบริด)

ปูนซีเมนต์ งานโครงสร้าง สูตรไฮบริด นวัตกรรมโครงสร้าง เพื่อสิ่งแวดล้อมก้าวล้ำไปอีกขั้น โครงยร้างแข็งแรงทนทานยกระดับคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

______________________________________________________________________

- ทนต่อการขัดสีและลดโอกาสเกิดปัญหาผิวเป็นฝุ่นและลดการหลุดล่อนได้ดีดว่าปูนโครงสร้างทั่วไป

- ลดโอกาสการเกิดรอยแตกร้าวที่ผิวคอนกรีต

                                       - พื้นผิวมีรูพรุนน้อย ส่งผลให้โครงสร้างคอนกรีตมีความทึบแน่นมากขึ้น

                                       - การใช้วัตถุดิบและกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มอก.2594-2556

                                       

                                       ลักษณะการใช้งาน

                                       เหมาะสำหรับงานโครงสร้างอาคารบ้านพักอาศัย อาทิ ฐานราก เสา คาน พื้น                                                   นอกจากนี้ ยังเหมาะกับงานสาธารณูปโภคอาทิ ถนน สะพาน เนื่องจากมีคุณสมบัติให้                                         กำลังอัดสูง โครงสร้างที่ได้จึงแข็งแรงทนทาน ทั้งยังเป็นปูนที่เป็นมิตรต่อสิ่ง                                                 แวดล้อม

 

                                       ขนาดสินค้า : 50 กก./ถุง

 

                                       วิธีใช้

                                       สัดส่วนผสมโดยปริมาตร

                                       คอนกรีตหยาบ : ปูน 1 ส่วน, ทราย 3 ส่วน, หิน 5 ส่วน, น้ำสะอาด 1 ส่วน

                                       คอนกรีตทั่วไป : ปูน 1 ส่วน, ทราย 2 ส่วน, หิน 4 ส่วน, น้ำสะอาด 0.5-1 ส่วน

 

                                       ราคานี้ยังไม่รวมค่าจัดส่ง

122 บาท
จำนวน:
Visitors: 51,443